KLUBY ABSTYNENTA

Strefa bezpiecznego życia.

Tak można nazwać kluby abstynenta. Są to miejsca, w których osoby uzależnione od alkoholu utrzymujący abstynencję  mogą spędzić swój wolny czas. Tutaj w bezpiecznych dla siebie warunkach alkoholik znajduje możliwość rozwiązania swoich problemów z alkoholem poprzez pracę nad sobą.  Przebywanie z ludźmi mającymi ten sam problem, którzy wrócili do normalnego, trzeźwego życia jest swoistą szkołą zachowań abstynenckich. Każdego roku do klubów trafia wiele mężczyzn i kobiet, uzależnionych i współuzależnionych, by uzyskać bezpłatną pomoc i informację o problemie alkoholowym i sposobach jego rozwiązania.

W klubie odbywają się zajęcia samopomocowe w zapewniających dyskrecję warunkach, oparte o wzajemną przyjaźń i zaufanie. Nikt z nikogo się nie śmieje. Nikt z nikogo nie szydzi, nie znieważa. Ludzie są tu po to by wyrwać się z dotychczasowego alkoholowego świata. Są tu by uzyskać pomoc i  pomagać innym na drodze do trzeźwego życia. Jest to miejsce, w którym ludzie uzależnieni oraz ich rodziny uczą się nowego życia, życia na trzeźwo, uczą się radzić sobie w każdej nowej sytuacji i z każdym problemem. Atmosfera panująca w klubie stwarza poczucie bezpieczeństwa dla każdego, sprzyja pracy nad sobą. Jest to również miejsce spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw na trzeźwo. W klubie organizuje się wyjazdy integracyjne na zloty, obozy i wycieczki. Wspólnie ogląda się wydarzenia sportowe.

Tutaj znika niepokój i strach. Kłopoty rodzinne, zawodowe i finansowe po pewnym czasie nabierają innej rangi i nagle większość z nich znika. W klubie odzyskuje się wiarę w siebie.