Ciała statutowe

Zarząd:
– prezes zarządu                 Jolanta Stawowa
– wiceprezes zarządu         Zuzanna Świgost
– członek zarządu               Ludwik Krajewski
– członek zarządu               Romana Soja

 

Komisja Rewizyjna:

– przewodniczący komisji rewizyjnej  Elżbieta Cugier
– członek komisji rewizyjnej                 Maria Ukleja
– członek komisji rewizyjnej                 Piotr Łabędź