Ciała statutowe

Zarząd:
– prezes zarządu                 Ryszard Stochła
– wiceprezes zarządu         Krystyna Rynkiewicz
– członek zarządu               Adam Bytnar
– członek zarządu               Jolanta Mikulska
– skarbnik zarządu              Urszula Daniłowicz
– sekretarz zarządu             Urszula Jarosińska

 

Komisja Rewizyjna:

– przewodniczący komisji rewizyjnej  Grażyna Krusiewicz
– członek komisji rewizyjnej                 Antoni Larczyński
– członek komisji rewizyjnej                 Marta Szuster