Oferta 2019

1) Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe: Wyjazd na Jasnogórskie Spotkanie Trzeźwościowe w Częstochowie 1 – 2.06.2019 r. 

2) Szkolenie terapeutyczne połączone ze środowiskowym spotkaniem integracyjnym – obchody 18 rocznicy powstania Klubu .06.2019 r. w Strzegomiu. data do uzgodnienia

3) Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe: Wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 78 – 28.07.2019 r.

4) Wyjazdowe zajęcia i szkolenie terapeutyczne do – do uzgodnienia plus data

5) Kwartalne spotkania tematyczne do grudnia 2019 r.

6) Msza Trzeźwościowa – .VIII.2019 r. data do uzgodnienia

7) Zabawa „Andrzejkowa” – 30.XI.2019 r.

8) Zabawa „Sylwestrowa” – 31.12.2019 r.

9) Spotkania klubowe: Dzień Kobiet, spotkanie wielkanocne, Tłusty Czwartek, grille i inne.

10) Wyjazdy: rocznice innych klubów abstynenta, comiesięczne zjazdy w ZLO Czarny Bór, spartakiady i spotkania trzeźwościowe.

11) Porady terapeutyczne i działania profilaktyczne – cały rok.