Ciała statutowe

Zarząd:

– prezes zarządu                 Dariusz Kudłacz,
– członek zarządu               Piotr Białogłowicz,
– członek zarządu               Andrzej Łaski,
– skarbnik zarządu              Wanda Wypasek.

 

Komisja Rewizyjna:

– przewodniczący komisji rewizyjnej  Anna Podoba
– członek komisji rewizyjnej                 Agnieszka Śmiłowska
– członek komisji rewizyjnej                 Anatol Pozniak