Modlitwa o Pogodę Ducha

 

God grant me the Serenity

to accept the things I cannot change

Courage to

change the things I can

and Wisdom to

know the difference

Oryginalna modlitwa o Pogodę Ducha została napisana na kawałku papieru przez Reinholda Niebuhra i była odmawiana na zakończenie nabożeństwa kościelnego w niedzielę. Później na prośbę przyjaciela dał mu ją. Mówi się, że wersja stosowana na mitingach Anonimowych Alkoholików została znaleziona w gazecie w dziale z nekrologami. Bez względu na to jak alkoholicy podchodzili do tej specyficznej wersji zaczęli ją stosować.

Modlitwa o Pogodę Ducha pomogła wielu zdrowiejącym ludziom, którzy usiłują zaakceptować swoją chorobę. Pomaga w robieniu rachunku sumienia, w staraniach w zadośćuczynieniu innym ludziom, zaakceptowaniu Woli Bożej w ich życiu tylko w ciągu jednego dnia.

Forma przedstawiona poniżej używana jest na całym świecie.

Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić,

odwagi,

abym zmieniał to, co mogę zmienić,

i mądrości,

abym odróżniał jedno od drugiego.

Ilu z nas odmawia tę modlitwę na początku mitingu AA i natychmiast o niej zapomina?

Jest to w dzisiejszym świecie krótka modlitwa o największej mocy, której słowa są pełne znaczenia i siły.

Boże – wymawiając to słowo uznaję istnienie Siły Wyższej.

Użycz – powtarzając to drugie słowo przyznaję, że ta siła wyższa jest autorytetem, który może obdarowywać lub dawać.

Mi – Prosimy o coś dla siebie, jako że Biblia stwierdza: proście a będzie wam dane. Nie ma nic złego w tym, że się prosi o poprawę samego siebie, gdyż wraz z poprawą twego charakteru ludzie wokół ciebie staną się bardziej szcześliwi.

Pogody Ducha – Proszę o spokój, opanowanie i pokój w swoim życiu, co pozwoli mi prawidłowo myśleć i należycie soba kierować.

Abym godził się – Godzę się z warunkami jakie obecnie istnieją.

Z tym czego zmienić nie mogę – Godzę się ze swoim losem, takim jaki jest. Dopóki nie będę miał odwagi, aby zmienić w swoim życiu to, co mnie się nie podoba, chcę się z tym pogodzić a nie godzić się z tym niechętnie.

Odwagi – Proszę o tę zaletę ducha, by bez wahania stawić czoła okolicznościom.

Abym zmieniał– Proszę o to, by okoliczności były inne.

To co zmienić mogę – Proszę o pomoc, aby podjąć prawidłową decyzję. Jeśli chcę podjąć decyzję, to dokładnie rozważam najgorsze co mogłoby mi się przydarzyć, gdyby moja decyzja o zmianie nie powiodła się. Jeśli potrafię pogodzić się z tym najgorszym, a przez moją decyzję odejdę od rutyny, to zrobię to.

Mądrości – Proszę o zdolność do zdrowego osądu we wszystkich sprawach.

Abym odróżniał – Chcę jasno rozumieć prawdziwość stanu faktycznego.

Jedno od drugiego – Chcę rzeczy w swoim życiu widzieć inaczej, aby mogło być jakieś rozróżnienie. Chcę poczuć konkretną wyższość trzeźwego myślenia nad pijanym, jeśli mam dokonać właściwego rozpoznania.

Pełny tekst modlitwy, której autorstwo niektóre źródła przypisują Markowi Aureliuszowi

Boże, użycz mi pogody ducha

Abym godził się z tym

Czego nie mogę zmienić

Odwagi

Abym zmieniał to

Co mogę zmienić

I mądrości

Abym odróżniał jedno od drugiego

Pozwól mi co dzień

Żyć tylko jednym dniem

I czerpać radość chwili, która trwa

I w trudnych doświadczeniach losu

Ujrzeć drogę wiodącą do spokoju

I przyjąć – jak Ty to czyniłeś –

Ten grzeszny świat takim

Jakim on naprawdę jest

A nie takim, jak ja chciałbym go widzieć

I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli

To wszystko będzie jak należy

Tak, bym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście

U Twego boku, na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną.