ZLO Czarny Bór

 

 

My leczymy inaczej”.

Tym cytatem ze strony internetowej www.czarnybor.rubikon.pl najkrócej można ocenić tę placówkę.

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze jest jednostką utworzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do dyspozycji pacjentów i personelu są dwa zabytkowe obiekty. Pałac i oficyna. Oba położone są w malowniczym parku. Nad całością drzewostanu pieczę sprawują kilkusetletnie lipy. Całość cofa w czasie pacjentów szpitala. Pozwala to im odnaleźć źródła swoich problemów, z którymi przybyli do tego magicznego miejsca.

Od października 1999 r. dyrektorem szpitala jest mgr Jacek Kasprzak. Uzależnienie od alkoholu traktuje się tutaj jako chorobę. Tę śmiertelną przypadłość można skutecznie leczyć za pomocą psychoterapii.

Pacjentami szpitala są kobiety i mężczyźni. Szczególną uwagę zwraca się na sposób traktowania pacjenta. Podstawa to życzliwe podejście i zrozumienie dla jego psychicznych i fizycznych deficytów. Pacjent spełniający kryteria warunkujące przyjęcie do programu niezwłocznie do niego przystępuje i otrzymuje pełną informację o zasadach leczenia. Psychoterapię prowadzą wykwalifikowani psychoterapeuci. Pacjent sam wyraża zgodę na udział w psychoterapii. Każdemu z nich oferuje się indywidualne podejście do jego problemu. Osoba, która zdecyduje się na podpisanie kontraktu jest kierowana do swojego osobistego terapeuty, który opracowuje jego osobisty plan terapii. Całość działań psychoterapeutów i personelu nakierowana jest na systematyczne uczenie ich nowych zachowań, które pomogą utrzymywać abstynencję i lepiej radzić sobie z problemami życiowymi. W trakcie psychoterapii jej uczestnicy uczą się najnowszej wiedzy na temat swojej choroby i rozpoznają skutki swojego picia alkoholu. Spotykają się z osobami, które trzeźwieją kilka lat i pomaga im to uwierzyć, że życie w trzeźwości jest możliwe. Jest możliwe m.in. dzięki grupie AA, która spotyka się tutaj co tydzień.

Placówka nie ogranicza się do realizowania programu terapii podstawowej. Osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oferuje szereg innych programów i warsztatów. Są to np. zajęcia dla dorosłych dzieci alkoholików, zapobieganie nawrotom choroby i komunikacja małżeńska. Na terenie placówki swoje zadania realizuje Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii szkoląc nowych instruktorów i specjalistów psychoterapii.

Co miesiąc odbywają się spotkania byłych pacjentów tego zakładu. Spotkania te nazywamy „forum absolwentów”. Odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Podczas tych spotkań byli pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami z życia w trzeźwości. Obchodzą też uroczyście swoje kolejne rocznice trzeźwienia. Otrzymują dyplomy i drobne upominki.

Szpital jest miejscem gdzie rodzi się szansa na nowe trzeźwe życie. Miejscem, gdzie pacjenci otoczeni kompetentnymi, przyjaznymi osobami rozpoczynają je na nowo. Tym razem bez alkoholu.