2019 – Zjazdy Absolwentów

Wojewódzki Ośrodek Uzależnień i Współuzależnienia zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach ponadpodstawowych, finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pt. Zjazdy Absolwentów. Od stycznia 2019 roku proponujemy naszym absolwentów zajęcia w grupach tematycznych.

Data                                   Temat

03.01.2018 r.                          Proces zdrowienia. Jak efektywnie zdrowieć ?

02.02.2018 r.                          W co grają ludzie? (Analiza transakcyjna).

02.03.2018 r.                          Koniec czarnych scenariuszy.

06.04.2018 r.                          Mam moc. Budowanie poczucia własnej wartości.

04.05.2018 r.                          Kobiecość – męskość – trzeźwienie.

01.06.2018 r.                          Jak mnie widzą inni ?

06.07.2018 r.                          Kompetencje społeczne (rozwiązywanie konfliktów, problemów,

                                                  nawiązywanie  relacji i pełnienie ról społecznych).

03.08.2018 r.                          Co jest w życiu normalne ?

07.09.2018 r.                           Rozwój i rozwój… nieustający rozwój ?

05.10.2018 r.                            Życie po terapii.

02.11.2018 r.                            Poczucie winy.

07.12.2018 r.                            Jak dobrze przeżyć święta z rodziną ?

 

Plan zajęć:

 

09:00 – 10:00               Konsultacje indywidualne.

10:00 – 10:15               Ogólne spotkanie, powitanie, podział na grupy tematyczne

10:15 – 11:00               Edukacja

11:00 – 13:00               Warsztaty

13:00 – 13:30               Poczęstunek

13:30 – 14:00               Uroczystości Rocznicowe (przemówienia, nagrody, dyplomy)

14:00 – 15:00               Konsultacje indywidualne

 

Z A P R A S Z A M Y