2022 – Zjazdy Absolwentów

2022 – Zjazdy Absolwentów

Wojewódzki Ośrodek Uzależnień i Współuzależnienia zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach ponadpodstawowych, finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pt. Zjazdy Absolwentów. Od kwietnia 2022 roku proponujemy naszym absolwentów zajęcia w grupach tematycznych.

Data                                   Temat

 

23.04.2022 r.  Planowanie zmiany, nowe plany na rok 2022.

07.05.2022 r.  Trenowanie asertywnych zachowań.

04.06.2022 r.  Efektywne sposoby spędzania wolnego czasu.

02.07.2022 r.  Odpowiedzialność i uczciwość w trzeźwym życiu.

06.08.2022 r.  Jak pomagając innym pomagasz sobie.

03.09.2022 r.  Jak pracować nad sobą by nie stać w miejscu? Problemy osób z dłuższą abstynencją.

01.10.2022 r.  Trenowanie kompetencji społecznych.

05.11.2022 r.  Odzyskiwanie i budowanie własnej wartości.

03.12.2022 r.  Jak spędzić Święta na trzeźwo z rodziną?

 

Plan zajęć:

 

09:00 – 10:00               Konsultacje indywidualne.

10:00 – 10:15               Ogólne spotkanie, powitanie, podział na grupy tematyczne

10:15 – 11:00               Edukacja

11:00 – 13:00               Warsztaty

13:00 – 13:30               Poczęstunek

13:30 – 14:00               Uroczystości Rocznicowe (przemówienia, nagrody, dyplomy)

14:00 – 15:00               Konsultacje indywidualne

 

Z A P R A S Z A M Y