Drzewo Trzeźwości

Lipa drobnolistna, bo taka jest nazwa dendrologiczna nowego drzewa, została posadzona w dniu 21 marca 2014 r.

Na wybór miejsca posadzenia i gatunku drzewa miało wpływ zdarzenie z początku roku, kiedy to rosnąca od stuleci potężna lipa pospolita osunęła się na jedną z połaci budynku Barokowego Pałacu.

Nowe drzewo jest symbolem determinacji i wytrwania w zachowaniu trzeźwości „absolwentów” Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze.

04.10.2015 r. Stowarzyszenie “Odnowa” z Wałbrzycha ufundowało tablicę z napisem:

Wdzięczni za trzeźwość

Absolwenci ZLO

w Czarnym Borze

1999-2014″

Tablica została umieszczona na kamieniu, który został przywieziony z Rzeczki k. Walimia.