Mityng

Definicja:

Mityng (meeting) wym. miting – to zorganizowane spotkanie w miejscu publicznym dla wielu (lub bardzo wielu) osób, zwykle mające charakter otwarty i cel polityczny, społeczny itp.

 

 

Mityng grupy AA, to spotkanie wielu i bardzo wielu osób, których celem jest pragnienie zaprzestania picia i utrzymywanie abstynencji (wyjątek stanowią mityngi otwarte). Mityngi odbywające się w tysiącach grup na całym świecie mają jeden cel, ale różny scenariusz.

Ważne !

Mityng otwarty – to mityng, na który mogą przyjść nie tylko alkoholicy ale także np. jego rodzina, znajomi, dzieci, uogólniając – wszystkie osoby zainteresowane zdrowieniem z alkoholizmu. Na mityng otwarty może przyjść również alkoholik, który nigdy nie był na mityngu ale chce przestać pić

Mityng zamknięty – to mityng, na który przychodzą tylko alkoholicy, na mityng zamknięty może przyjść również alkoholik, który nigdy nie był na mityngu ale chce przestać pić.

Uwaga !

Jedynym ograniczeniem jest obecność osób, które spożywały alkohol (lub inne środki zmieniające świadomość) lub z objawami ostrego zespołu abstynencyjnego. Niemniej jednak wiele grup AA dopuszcza obecność takich osób o ile ich stan gwarantuje poprawny przebieg mityngu.

Najbardziej powszechnymi rodzajami mityngów AA są:

Mityng dyskusyjny – to mityng, na którym wybiera się temat do dyskusji, a uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Mityng spikerski – to mityng na którym jest ograniczone czasowo wystąpienie jednego lub więcej z uczestników AA na dany temat, jest to forma dzielenia się doświadczeniem w zdrowieniu z alkoholizmu.

Mityngi dla początkujących – to mityng, na którym pojawiają się osoby rozpoczynające swoje trzeźwienie. Osoba z dłuższym „stażem” w formule pytanie – odpowiedź wymienia się doświadczeniem aby pomóc nowo przybyłym.

Mityngi pracy na Programie 12 kroków, Kroków, Tradycji, Koncepcji i Wielkiej Księgi. Ponieważ podstawą zdrowienia jest praca na Programie 12 Kroków, studiowanie Wielkiej Księgi itd. mityngi poświęcone są omawianiu postępów w pracy ze sponsorem, omawianiu poszczególnych kroków i tradycji, czytaniu Wielkiej Księgi itd.

Ponieważ grupa nie działa w próżni kilka razy w roku odbywają się mityngi organizacyjne, inwentury i służb.