2020 – Zjazdy Absolwentów

2020 – Zjazdy Absolwentów

Wojewódzki Ośrodek Uzależnień i Współuzależnienia zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach ponadpodstawowych, finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pt. Zjazdy Absolwentów. Od stycznia 2020 roku proponujemy naszym absolwentów zajęcia w grupach tematycznych.

Data                                   Temat

04.01.2020 r.

01.02.2020 r.

07.03.2020 r.

04.04.2020 r.

02.05.2020 r.

06.06.2020 r.

04.07.2020 r.

01.08.2020 r.

05.09.2020 r.

03.10.2020 r.

07.11.2020 r.

05.12.2020 r.                            

 

Plan zajęć:

 

09:00 – 10:00               Konsultacje indywidualne.

10:00 – 10:15               Ogólne spotkanie, powitanie, podział na grupy tematyczne

10:15 – 11:00               Edukacja

11:00 – 13:00               Warsztaty

13:00 – 13:30               Poczęstunek

13:30 – 14:00               Uroczystości Rocznicowe (przemówienia, nagrody, dyplomy)

14:00 – 15:00               Konsultacje indywidualne

 

Z A P R A S Z A M Y