Jak samodzielnie skalibrować alkomat?

Czy kalibracja alkomatu samemu jest możliwa? Oczywiście, że tak! Jednak jak się za to zabrać i czy wymaga to dużej wiedzy?

Kalibracja alkomatu, na czym polega?

Jak samemu skalibrować alkomat? Dla uściślenia kalibracja alkomatu polega na podaniu wzorca alkoholowego o stałym stężeniu alkoholu do testera trzeźwości przy użyciu symulatora wydechu, oczywiście kalibracje należy wykonać w trybie serwisowym. Po podaniu wzorca procesor zaprogramuje się i zapamięta podany wzór. Po zaprogramowaniu procesora należy wykonać test kontrolny i jeśli zajdzie taka konieczność powtórzyć czynność i ustawić alkomat tak, aby jego wynik był zgodny ze wzorcem.

Kiedy należy wykonać kalibrację?

Alkotest elektroniczny należy kalibrować minimum raz w roku, jest to ważne, aby uniknąć błędnych odczytów lub w sytuacji, kiedy na wyświetlaczu alkomatu pojawi się napis cErr, lub CAL. W przypadku alkomatów półprzewodnikowych kalibracja jest konieczna co 6 miesięcy lub w zależności od modelu alkomatu co 100-300 pomiarów. Ważne jest, żeby nie wykonywać pomiarów bezpośrednio po spożyciu alkoholu takie działanie może zepsuć sensor, a także nie przechowywać alkomatu w miejscu z materiałami zawierającymi alkohol.